• en
 • pl

RECYKLING OPON I TWORZYW SZTYCZNYCH

EkoGom - działalność recyklingowa


EkoGom Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem włoskiej firmy zajmującej się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon. Wieloletnie doświadczenie na rynkach UE w działalności związanej z tą branżą i dynamiczny rozwój włoskiej spółki zaowocowało wprowadzeniem najnowocześniejszej technologii recyklingu opon i tworzyw sztucznych także na polski rynek.  Nasze usługi wykonujemy w oparciu o przewidziane prawem stosowne zezwolenia na odzysk: Proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzysku i recyklingu lub przejęcia obowiązku zapewnienia recyklingu i odzysku opon wynikającego z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 63 poz. 639). a także wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628).
 • odpadów gumowych w tym zużytych opon;
 • odpadów z tworzyw sztucznych.

Nasza oferta obejmuje:

 • Nasza oferta obejmuje:
 • rozliczenie opłaty produktowej, a co za tym idzie zapewnienie dla Państwa odpowiedniego poziomu recyklingu i odzysku odpadów gumowych - opon
 • odbiór zużytych opon własnym transportem bądź na życzenie klienta w inny sposób
 • wykonanie wymaganych prawem czynności związanych z ewidencją odpadów oraz ewidencją opłaty produktowej wraz z rocznymi zeznaniami do Urzędu Marszałkowskiego,
 • odbiór odpadów z tworzyw sztucznych z zakładów produkcyjnych oraz osób prywatnych
 • przetwórstwo i skup tworzyw sztucznych: PA, PP, PS, PE, ABS, HDPE, PC, PMMA, POM,
 • skup i zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych poprodukcyjnych i opakowaniowych, takich jak: skrzynki, płyty, rury, pojemniki, beczki, wiadra, profile, zlepy, wypraski wybrakowane, pozostałości magazynowe i inne
 • usługi kruszenie elementów z tworzyw sztucznych na profesjonalnych kruszarkach
 • odbiór własnym transportem odpadów tworzyw sztucznych oraz dowóz przemiałów do Klienta
 • posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty oraz pozwolenia na zbieranie, odzysk, transport oraz przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych,
 • wystawiamy karty przekazania odpadów.